1. Selecteer een geografisch gebied waarbinnen U wenst te investeren.

Wie slim en doordacht wenst te investeren focust zich op een welbepaalde regio en houdt een investeringsbudget voor ogen. Deze twee elementen kunnen onbelangrijk lijken, maar ze vormen de basis van iedere goede vastgoed investering. Als uw budget het u niet toelaat om te investeren in de beste wijken, zoek dan uw gading in een wijk in ontwikkeling. Deze bieden op dat ogenblik doorgaans een betere prijs / kwaliteit verhouding. Deze woningen zijn goedkoper bij de aankoop, maar resulteren veelal in een hogere meerwaarde bij herverkoop.  Hou ook rekening met de toegankelijkheid, de nabijheid van scholen, universiteiten, kantoren, enz.Bekijk het lokale aanbod en de huurprijzen. Kies een locatie waar de huurvraag hoog is. Investeer in steden en regio’s waar de volksverhuizingen plaats vinden !   


2. Koop geen huis met je hart, maar met je hoofd.

Hou er rekening mee dat het hier over een investering gaat en niet over uw eigen woning. Beperk de emotionele input en beslis rationeel. Huur rendement en meerwaarde zijn belangrijk maar gaan niet altijd hand in hand.    

3. Vertrouw op nieuwbouwvastgoed.

Indien u in vastgoed wenst te investeren en indien u huurinkomsten verkiest boven rente, kies dan zonder twijfel voor nieuwbouwvastgoed. Het voordeel van een nieuwe woning in vergelijking met een bestaande of oude woning ligt hem vandaag vooral in lagere onderhouds- en vervangingskosten evenals een hogere energiekwaliteit. Dit betekent op termijn lagere belastingen. Bij oudere gebouwen is de aankoopprijs lager, maar dit betekent veelal ook dat de huurprijs iets lager ligt. Op lange termijn kijkt U veelal aan tegen hogere onderhouds- en reparatiekosten. De opbrengst is hierdoor niet per se beter. 

4. Welk huurrendement?

Om het rendement van een woning te berekenen, moet de investeerder rekening houden met de verhouding tussen de potentiële huur en de eigenaarskosten op middellange termijn in het appartement zelf evenals in de gemene delen van het gebouw, onroerendgoedbelasting en beheerskosten. Rekening houdend met deze nauwkeurigere berekeningen zal een netto rendement van 3% een meer dan uitstekende investering zijn voor een nieuw appartement.

5. Laat uw investering beheren door een professional.

Vereenvoudig uw leven en doe beroep op een partner die u ontlast van alle mogelijke zorgen aangaande de huur van uw woning. De vele voordelen van een dergelijk beheer wegen amper op tegen de kostprijs die wordt geschat tussen de 10% en 15% van uw huurinkomsten. 

6. Als u van plan bent te investeren in een zorgflat voor senioren.

Het aantal zorgflats stijgt mee met de levensduurte van de bevolking. Ze worden vandaag gerangschikt in de top 5 van de meest gegeerde beleggingen in België. Bij voorkeur het investeren in een erkende assistentiewoning omdat ze voldoen aan de strikte kwaliteitsnormen die door de overheid zijn opgelegd. Tevens stellen erkende assistentiewoningen u in staat om te genieten van talrijke belastingvoordelen ( bijvoorbeeld: 12% btw-verlaging en vrijstelling van de onroerende voorheffing in Vlaanderen ) . Kies tevens altijd voor een erkende zorg- en dienstverstrekker. De kwaliteit van de dienstverlening, de stabiliteit van het personeel, de diversiteit van de activiteiten, de toegankelijkheid van de locatie zullen het allemaal vereenvoudigen om uw appartement binnen een aanvaardbare termijn te kunnen verhuren.

7.Voorkom meerwaarde belasting.

In geval van herverkoop binnen een periode van minder dan 5 jaar, mogen we niet vergeten dat een natuurlijke persoon wordt belast op de meerwaarde, een belasting van ongeveer 16,7% op het verschil tussen de herverkoopprijs en de aankoopprijs Deze stijgt met 25% in het eerste jaar en met 5% de jaren daarop volgend. Om die reden raden wij aan om pas 5 jaar na aankoop datum over te gaan tot herverkoop.  


Wenst U investeren in nieuwbouwvastgoed? Heeft U vragen in verband met onze nieuwbouwprojecten?

img tyls