5 redenen om te investeren in vastgoed

1. Onroerend goed brengt meer op dan uw spaarrekening.      

De inflatie heeft zo goed als geen vat op uw vastgoedbelegging omdat de meeste huurovereenkomsten geïndexeerd worden en omdat van oudsher de waarde van uw woning sneller stijgt dan de kosten van het levensonderhoud.Zo behoudt U uw startkapitaal en genereert U een gestage meerwaarde. De waarde van onroerend vastgoed stijgt doorheen de tijd. Zo kan u eveneens, met de juiste beleggingen in onroerende goed op middel lange en lange termijn een stabiel en langlopend rendement behalen, een rendement dat geen enkele andere traditionele beleggingsmarkt met voldoende stabiliteit en zekerheid kan bieden. Investeren in nieuwbouwvastgoed betekent kiezen voor een nog aantrekkelijker rendement:    

  • langere levensduurte van het goed
  • minder vervangingskosten
  • hogere huurprijzen
  • kwalitatiever huurder publiek
  • een winst op 15 à 20 jaar, die vaak hoger is dan veel roerende activa.    

 Met minder zorgen, geniet u van een investering die voldoet aan de meest energiezuinige normen. 


 2. Vastgoed, een veilige haven    

Volgens de laatste notaris barometer werd 2016 werd opgemerkt door een spectaculaire stijging van 8,2% van het aantal vastgoedtransacties. + 13,6% in Vlaanderen en + 12,5% in Brussel, terwijl in Wallonië de activiteit met -2,8% daalde.   

Lage rentevoeten zijn voor een groot stuk verantwoordelijk voor de kooplust in de IMMO sector. Een groot volume eigen vermogen beschikbaar en de stijging van de salarissen dragen hier eveneens toe bij. Ook moet worden opgemerkt dat de vastgoedprijzen sinds 2010 gestaag zijn gestegen, alhoewel de toename eerder beperkt bleef tot in 2015 komt ze er momenteel versterkt uit voor zowel huizen, villa's evenals appartementen. Eens belegd in onroerend goed, hoeft uw kapitaal verder niet veel te vrezen.     


3. Appartementen, een goede investering 

Het fenomeen is niet nieuw: de stijging van de gemiddelde prijs van een appartement stijgt sneller dan die van een huis. Deze prijs is aldus gestegen met 3,6% ten opzichte van 2015.Vorig jaar bereikte de gemiddelde prijs van een appartement gemiddeld 213.000 euro, tegen 205.148 euro in 2015, natuurlijk zijn er heel wat verschillen tussen de verschillende regio's onderling. De gemiddelde prijs was 164.104 euro in Wallonië (+ 5,2%) en 231.843 euro in Brussel (+ 3%). De appartementen beantwoorden weliswaar aan de stijgende vraag van een groeiende bevolking.           

img tyls

4. Vastgoed is een tastbare investering  

Vastgoed is een belegging die velen begrijpen en die we ook effectief kunnen aanraken. Een notariële akte zorgt voor duidelijkheid en zekerheid. Dit in tegenstelling tot de complexiteit en de volatiliteit van de aandelenmarkten. Tenslotte zorgt de huur voor een maandelijks recurent inkomen en dit terwijl uw investering op lange termijn haar waarde behoudt (en mogelijks nog een stuk stijgt in waarde ). Met nieuwbouw vastgoed weet u wat u koopt, is uw investering tastbaar en verstaanbaar en u blijft kapitein op eigen schip.  


 5. Nieuwbouwvastgoed heeft vele voordelen    

Nieuwbouw voldoet voor 100% aan de meest recente eisen en normeringen! Door te investeren in een nieuwbouwconstructie bent u er zeker van dat uw aankoop conform is aan de vele voorschriften, van elektriciteit en verwarming tot sanitair en isolatie. Alle voorzieningen om in regel te staan met de laatste normeringen moeten strikt worden opgevolgd en dit volgens talrijke specificaties van het lastenboek. Met andere woorden, geen verrassingen op het einde van de rit en verhuur klaar na oplevering.    

Comfort en kwaliteit voor de huurders. Nieuwbouw biedt veelal een wooncomfort aan dat een pak hoger ligt dan dat van oudere bestaande of gerenoveerde gebouwen.Investeren in nieuwbouw is investeren in woonkwaliteit, woonkwaliteit die op de huurmarkten alsmaar belangrijker wordt. 

Nieuwbouw maakt het leven makkelijker. Je hoeft je geen zorgen te maken over het verzamelen van de nodigde certificaten. Deze worden afgeleverd bij het opleveren van de nieuwbouwwoning.

Nieuwbouw is veelal voordeliger op het niveau van energieverbruik. U profiteert van een investering die voldoet aan de strengste EPB regels. Tegen 2020 is dakisolatie en hoog rendementsglas sowieso verplicht voor alle huurwoningen.

Wenst U investeren in nieuwbouwvastgoed? Heeft U vragen in verband met onze nieuwbouwprojecten?

img tyls